Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsêr Y têr xar Đăk Sôr uô jông hâux lưv tu đăngs jul tsuô pêx xinhv

10/01/2019 09:46 G1T+7

Tsêr Y têr xar Đăk Sôr (Krông Nô) nhis nuôr muôx 7 canr bôs, nhân viên y têr; hur ntơư muôx 1 bac sir, 2 y sir, yuôr chor zos điêux jươngr, jươx sir, pux pangz shang, canr bôs dân xur…

Xangv tangs hli 11/2018, Tsêr Y têr tưz njuôl khu moz tsuô yangx 5.054 jas tuôz nênhs

Lo nganhx Y têr zov chênhr, pangz cơ sơv vâts tsât, trang thiêt bis y têr, yuôx… đrul sir jul, saz ntêr tu moz ntơưv chor y, bac sir Tsêr Y têr xar Đăk Sôr mas chor jixx moz trơưs cheix, moz uônr vanr, bais liêts... tưz lo tangr, pangz uô tsuô đăngs jul ntơưv pêx xinhv hur xar ziv hnuz ziv lo tu jông đuô.

Nhân viên y têr tu vangx yuôx njuôz chia cênhz yuôx têi y khu moz

Minh Huyền

2,360
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.