Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Trạm Y tế xă Dak Sôr mât rong uĕh n’hâm soan săk jăn bu nuyh bon lan

10/01/2019 09:46 G1T+7

Trạm Y tế xă Dak Sôr (Krông Nô) abaơ gĕh 7 kan bộ, bu nuyh kan y tế, tâm nĕ gĕh 2 he nai dak si, 2 he y sĩ, ba bă kan điều dưỡng, dược sĩ, bu nuyh kan ndjôt ndul, kan bộ kơp uănh r’noh bu nuyh…

Kơp tât khay 11/2018, Trạm Y tế lĕ khăm săm gĕh lơ 5.054 bu nuyh

Gơi n’gâng Y tế trĕng, kơl bư ngih, ndu ndơ dŏng săm khăm nau ji, dak si… n’hanh ma nau nsrôih tâm n’hâm soan, lĕ n’uih n’hâm đah nau kan mât rong bu nuyh ji ăp y, nai dak si Trạm Y tế xă Dak Sôr nĕ ăp ntil nau ji tưp, nau ji uốn ván, r’vĕn săk jăn… lĕ dơi n’king, suy kơl bư hao n’hâm soan săk jăn bu nuyh bon lan tâm xă lơ nar lơ uĕh tay.

Bu nuyh kan y tế mât mray tơm dak si nam gơi dŏng săm ndrel nau ji ma dak si tây y

Minh Huyền

2,359
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.