Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsêr Y têr xar Đăk Ha tu jông đăngs jul tsuô pêx xinhv

31/07/2019 18:36 G7T+7

Tsêr Y têr xar Đăk Ha (Đăk Glong) nhis nuôr muôx 7 canr bôs, nhân viên y têr; hur ntơư muôx 1 bac sir, 2 y sir, yuôr chor zos pux pangz shang, canr bôs jân xur…

Nganhx Y têr zov chênhr, pangz cơ sơv vâts tsât, trang thiêt bis y têr, yuôx tsuô njuôl, khu moz. Chor y, bac sir ntơưv tsêr y têr cuz saz lus uô hâux lưv. Zos li hâux lưv tu đăngs jul tsuô pêx xinhv ntơưv trôngx qơư tưz lo uô jông đuô. Chor moz muôx trơưs cheix, moz uônr vanr, uô pangx… lo phangx tangr haz huv six. Đăngs jul ntơưv pêx xinhv trôngx qơư ziv hnuz ziv truôx.

Tsêr Y têr cênhz đrul Trung tâm tu đăngs jul shang-Cêr hoaix hoar chuôz zis hênhx Đăk Glong thangv kra tsuô tix vi tsưr ziv phangx jangv muôx nhuôs

Hâux lưv tênhs chungv, phangx tangr moz lo kra huv six, cxix cxuô

Tuv yuôx ntơưv tsêr y têr bov đamv yuôx chia khu moz tsuô pêx xinhv

Pêx xinhv sâuv thangx tsangv lo njuôl, khu moz ntơưv thêv bov hiêmv y têr

Mai Anh- A Trư

2,222
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.