Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Trạm Y tế xă Dak Ha mât mray uĕh n’hâm suan ma bu nuyh bon lan

31/07/2019 18:36 G7T+7

Trạm Y tế xă Dak Ha (Dak Glong) abaơ gĕh 7 nuyh kan bộ, bu nuyh kan y tế; tâm nĕ gĕh du huê nai dak si, 2 y sĩ, ba bă nĕ lah bu ur kan ndjôt ndul, kan bộ kơp uănh r’noh bu nuyh…

N’gâng Y tế trĕng kơl bư wâl, ndu ndơ y tế, dak si gơi khăm, săm nau ji. Ăp y, nai dak si ta Tram y tế lĕ nuih n’hâm đah nau kan. Yor nĕ, nau kan mât mray n’hâm suan bu nuyh bon lan tâm n’qual lĕ dơi bu pah kan uĕh. Ăp ntil nau ji tưp tĕng yan, nau ji rvĕn săk jăn, toh dak… dơi ksiêm n’hanh ngăch n’gang. N’hâm suan bu nuyh bon lan tâm xă lơ nar lơ dăng.

Trạm Y tế pah kan ndrel N’gâng kan Mât mray n’hâm suan bu ur deh kon – nau nchră kan mô ân bă kon âk tâm r’năk n’qual Dak Glong ntĭm ân oh nur bu ur nau kan mô ân gĕh bŭn

Nau kan ntâp dak si n’gang, njrăng nau ji tưp dơi ndâk kan gơnh, nŭm

Tu chê dak si tâm trạm gĕh nŭm ăp ntil dak si gơi dŏng săm nau ji

R'noh bu nuyh bon lan tâm xă dơi khăm săm nau ji đah Sam bŭt n’kar săk y tế

Mai Anh- A Trư

2,408
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.