Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Yuôx khu ôn jix cis moz đhâu cêr uô pang

29/04/2020 15:19 G4T+7

+ Yuôx pangx cuc: Pangx cuc đơưz los sis đăngx jaz kruôr, iz hnuz zôngv 20 - 30g tsâu đê xhâuk, los sis hâuk cênhz đuô zangv yuôx. Chair moz ôn ntu tangs cuz chêr nênhs nto phưl ntâu, têk tơư txas, nyangr grêl kêl tsi zôngv.

+ Yuôx tâm sen: Tsâu yuôx hâuk, los sis tor shơư njaz ciz đăngx râuz đêx hâuk iz hnuz 10-20g. Pangz khu moz ôn cuz chêr âm hư cuz yangx, tsi thor jông pư, lul nyangr ndâux kror njưl, moz poz kang gru.

Yuôx nxuôr poz cưs lo xeiz li iz zangv yuôx hâuk đơưk nkêl jông yangx tsuô đăngs jul

+ Yuôx nxuôr poz cưs: Zôngv nangz liv nxuôr poz cưs los sis nhôngl, kruôr tsâu đêx hâuk (zangv kruôr iz hnuz 20- 30g, nhôngl mas ntâu đuô). Khu moz ôn cuz chêr pôngz đêx, pôngz điêns jaiv, lul nyangr hur chêr, viêm nhiêmr, cuz chêr. Chair: Moz ôn ntu tangs cuz chêr, têk tơư txas, tơưr đơưz las nto phưl, nyangr grêl tsi zôngv.

H'Mai (t.h)

457
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.