Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Trà dak si dŏng săm ôn dịch ji tưp tă bơh trong sruh n’hâm

29/04/2020 15:19 G4T+7

+ Trà kúc kao: Kao kúc ngang mô rĭ rmĭt ih kro, du nar dŏng 20 – 30 gam chê tâm dak ngêt, mô rĭ dŏng ngêt n’hanh ăp dak si bă bă. Mô dơi dŏng săm nau ji trong sruh n’hâm lĕ bah ma bu nuyh du dak rhăl ta nti ta jâng trŭnh huyêt áp.

+ Trà tâm sen: Bư dak trà ngêt, mô rĭ sŏk phe wâr ân sĭn gâm bư dak ngêt du nar 10 – 20 gam. Dơi dŏng săm nau ji trong sruh n’hâm duh tâm săk jăn, mô lêt bêch, luh m’ham muh mbung, môr siĕt ka ko.

Trà sŏk mbo dơi bu kơp lah du ntil dak si ngêt uĕh ma n’hâm suan săk jăn

+ Trà sŏk mbo: Dŏng sŏk mpo rse, ih kro bư dak ngêt (ntil sŏk lĕ kro 20 – 30 gam, rse âk đê). Săm ji trong sruh n’hâm yor lĕ dak tâm săk, roh điện giải, luh m’ham tâm proch, ji morr, duh tâm săk jăn. Mô dơi dŏng săm nau ji trong sruh n’hâm lĕ bah, chăng muh măt luh dak rhăl, trŭnh huyêt áp.

H'Mai (t.h)

290
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.