Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Trà dak si n’hao nau dăng n’hâm suan, n’gang nau ji tưp

16/04/2020 09:52 G4T+7

Ntil trà aơ dơi bu moh lah Ngọc bình phong ẩm (hôm dơi bu moh Ngọc bình phong tán).

Ntil dak si hoàng kì tâm dak si dơi bu dŏng ngêt gơi n’gang ka man, virut, bư mô gĕh môr, n’hao nau n’gang nau ji tưp. Ảnh tư liệu

Nau ntĭm bư ntil trà aơ nơih ngăn, gĕh 3 ntil: Hoàng kỳ sao 18g - 36g, bạch truật sao 12g, phòng phong 6g - 12g. Nau ntĭm dŏng: pe ntil ih ân kro, juh hăch, trăm n’hanh dak duh tâm thung, jêh trăm ntơm 15 – 20 mnĭt he dŏng, ngêt r’gâl dak trà. Mô rĭ he dŏng be ntil aơ gâm dak ngêt, du nar gâm du glah, tâm pă jêng 3 tâ ngêt. Trà aơ lah ngêt uĕh ngăn gơi bư n’hao nau dăng ma n’hâm suan săk jăn, jêh rĭ n’gang nau ji tưp, sâm kơl bư n’gang ăp ntil nau ji, n’king nau ji tât tâm săk jăn, n’hao nau dăng n’gang mô ân gĕh nau ji trong sruh n’hâm ta klơm soh, yor nĕ n’jrăng n’gang uĕh ma n’hâm sun săk jăn đah ăp ntil nau ji tưp yor ka han n’hanh virut bư gĕh.

H’Mai (t.h)

299
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.