Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Thương binh Lir Ngocx Sangv hlang txov nhev ndê trux

08/08/2019 15:19 G8T+7

Zơưv Lir Ngocx Sangv, minhx cxưx Langl nhoz jos 6, xar Ðăk N’Drông (Cư Jut) zos thương binh đrul tiv lês pôngz đăngs jul 84%.

Thương binh Lir Ngocx Sangv uô nênhx jông, muôx jul cênhz chuôz zis

Tsơưv đăngs jul tsơưs tangz sis zơưv trâu saz uô nox uô hâuk, phuôv tsangr cinh têr chuôz zis, uô nênhx truôx. Cênhz ntơư, zơưv tsinhv trâu saz kruôz ntuôl pêx xinhv, nênhs cxênhz jê uô jông cêr chei, chuv trương ntơưv Đangv, chinhr sach, phap luôx ntơưv Têz qơưs… Six 27/7 kror nhis đhâu, zơưv Lir ngocx Sangv lo Thuv tươngr Chinhr phuv krơưs Fax kruôz zos nênhs muôx côngs tsuô cach mangs viv tưz muôx ntâu thanhx tich hur uô nox, uô hâuk, hlang txov nhev nde trux, cor zênhx moz.

Zơưv Lir Ngocx Sangv lo Thuv tươngr Chinhr phuv khơưs Fax kruôz viv tưz muôx ntâu thanhx tich hur uô nox, uô hâuk, hlang txov nhev nde trux, cor zênhx moz

Y Krăk

2,454
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.