Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dak si kh’lay dơi bư tă bơh kao hồng chăng

13/02/2020 10:18 G2T+7

Ndơ dŏng bư dak si lah kao hồng chăng ih kro mô rĭ wâl ân kro. Dơi pĕ ăp tâ du năm, dơi bu pĕ uĕh ngăn ngên lah ntơm khay puăn tât khay pham, pĕ kao lĕ blang n’gul, ih kro mô rĭ wâr ân kro.

Kao hồng chăng

Ăp ntil nau ji dŏng kao hồng chăng săm:

+ Nau ji ndul , luh m’ham ta bu ur: Kao hồng chăng 10 gam, ích mẫu 10 gam. Gâm dak ngêt lĕ du nar.

+ Luh âk m’ham tâm săk: Sŏk 20 gam kao hồng chăng trăm đah 1 lit dak, lơi n’dŏk sŏk dak ngêt. Du tâ ngêt 200 – 300 ml, chê iê sĭk, ngêt. Ngêt ăp nar gơi m’ham mô hôm luh ta ntŭk sôt săk.

+ Ji mlông: Dak sŭt, kao hồng chăng, chê iê dak duh ân n’dik n’hanh chê iê boh. Dŏng bư dak si sŭng mbung ăp nar.

Mẫn Doanh (t.h)

292
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.