Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ndơ sa sâm kơl trŭnh nau ji hok tă tâm dul – tâm proch

09/07/2020 19:43 G7T+7

+ Giấm táo: Giấm táo gĕh âk axit axetic sâm kơl bư tâm ban gĕh axit tâm proch. Lŭk lai du n’hoi ca phê dak sŭt, du n’hoi trau giấm táo n’hanh du ka chok dak jêh rĭ ngêt ntơm ngul mông tât du mông lor ma sông sa.

Cam thảo jêng du ntil tơm dơi bu dŏng bư dak si ngêt tâm nau rêh ôi mhau

+ Dak lô hội: Dak lô hội jêng du ntil ndơ ngêt săm nau ji sôt khŭng. Lô hội sâm kơl trŭnh nau ji môr tâm proch, săm bah ntŭk ji sôt tâm khung proch. Ngêt dak lô hội tâm 30 mnĭt lor ma sông sa dôl hôm e ji ngot. Tâm nĕ dak lô hội hôm dơi bu kơp lah dak si săm nhuận tràng.

+ Trà rchia dak sŭt: Trà rchia đah dak sŭt sâm kơl săm nau ŭch hok yor rchia jêng dak si n’gang nau ji môr n’hanh dak sŭt mra mât mray khŭng mô hôm bư ŭch hok.

+Dŏng cam thảo: Dŏng cam thảo jêng du ntil nau ntĭm kan gơi săm bah nau ji proch. Cam thảo sâm kơl bư dak m’ham tâm proch nơih hoch nĕ bư gĕh dak n’hal gơi mât mray ntô khŭng proch.

Mẫn Doanh (t.h)

665
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.