Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Thưx phâmv jông yuôx txu moz

28/02/2019 14:01 G2T+7

+ Krar: Cxang krar tsuô bluôs hnox pangz txu moz lênhk, moz chok cxang, tsês o haz cxangr.

Zôngv krar nhôngl los sis krar kruôr chia txu moz

+ Ntông đinh hương: Tsât eugenol hur ntông đinh hương muôx tac jungs uô châus zâuv, tsês moz hnar haz moz pos hnar.

+ Keix: Thâuv mangl moz kror njêx, zuôr tsu 2 ndol trox keix 2 jas/hnuz hur 5 hnuz. Trox keix lo uô zos râuz 3 bleik keix cênhz trox ôliu nguên tsât hur 2 phut mas khơưs tsês hur tuv jêz txas haz zôngv 2 tuânx.

H’Mai (t.h)

356
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.