Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ndơ sa bư trŭnh nau ji tâm săk jăn

28/02/2019 14:01 G2T+7

+ Chia: Dŏng sa chia ta ăp tâ sông sa gơi bư trŭnh nau ji nting, ji rse soan, bư trŭnh nau ji môr n’hanh jêr mpât jâng ti.

He dŏng chia kro mô rĭ chia hôm e nse gơi săm ân trŭnh nau ji tâm săk jăn

+ Tơm đinh hương: Chất eugenol tâm tơm đinh hương bư ji krân, bư trŭnh nau ji ta sêk n’hanh ji plach mbung.

+ Toi: Lah ji tur, he iĕt dak dầu toi bar tâ truh tâm 2 tâ du nar, dŏng sam tâm 5 nar. Dak dầu toi dơi bư yor he gâm 3 mlâm toi n’hanh dầu ôliu nguyên chât tâm 2 mnĭt jêh rĭ chê tâm tu ndik n’hanh dŏng tâm 2 pơh.

H’Mai (t.h)

364
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.