Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tĕng bư nau kan kơl ma bu nuyh gĕh k’hưm

31/10/2019 14:22 G10T+7

Năm 2019, lam n’gor gĕh 305 bu nuyh gĕh k’hưm, tâm nĕ gĕh 14 nuyh bu ur n’hanh 291 bu klô. Tĕng bư nau kan kơl ma bu nuyh gĕh k’hưm (tĕng Nau trŭnh mrô 12, 18, 56 bơh Thủ tướng Chính phủ) tâm mpeh bon lan bu nong iê bu nuyh, tâm 5 năm ndâk njêng nau kan, prăk tâm Trung ương n’hanh prăk tâm n’gor lĕ sŏk dŏng 4,5 r’me prăk.

Ăp ntil nau ndâk njêng nau kan gĕh: mbơ hưn ăp ntil nô nau kơl bơh Ðảng n’hanh phap luật Bri dak, nô nau n’hanh nau pah kan bư hao nau wăng sa bon lan, mât mray đăp mpăn nau rêh tâm bon lan; bă sam bŭt Báo Dak Nong, Báo Bu Nong n’hanh Nau hao ân ma bu nuyh gĕh k’hưm n’hanh ndâk nau kan hăn uănh, hăn khâl pâl, ân ndơ ma mông rbũn, têt nguyên đán…

Bu nuyh gĕh k’hưm jêng bu nuyh tâm r’nglăp “Ðảng đah bu nuyh bon lan”, mbơh hưn nô nau, nau dăn kơl bơh bon lan bu nong iê bu nuyh tât đah Ðảng, n’gâng kan tâm bri dak

Bu nuyh gĕh k’hưm, tĕng kan ăp ntil nau kan chính trị, nau way, nau rêh tâm bon lan

Bu nuyh gĕh k’hưm tâm ẃon lan bu nong iẅ bu nuyh leo trong pah kan, mât mray nau way, nau ngơi tâm bri bon

Bu nuyh gĕh k’hưm rŏ sa bŭt báo dơi bri dak pă mô sŏk prăk

H'Mai

3,323
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.