Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Thực hiện chính sách cấp đất và nước sinh hoạt còn nhiều hạn chế

24/05/2018 13:57 G5T+7

Từ năm 2014-2016, thực hiện chính sách hỗ trợ đất sản xuất và nước sinh hoạt của Chính phủ, toàn tỉnh đã triển khai hỗ trợ cho 8.480 hộ/9.750 hộ có nhu cầu với tổng kinh phí trên 27,6 tỷ đồng. Nhờ vậy, những hộ dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn gặp nhiều thuận lợi hơn trong sản xuất.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thì việc thực hiện chính sách này vẫn còn một số tồn tại như: Chưa thực hiện được một số hạng mục quan trọng như cấp đất ở; việc chuyển đổi ngành nghề chủ yếu là cấp nông cụ; chưa lồng ghép các nguồn vốn khác trong quá trình thực hiện chính sách… Vì vậy, giai đoạn 2017-2020, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện một số hạng mục theo nhu cầu thiết thực của các hộ dân.

Việc cấp nước sinh hoạt ở các địa phương chủ yếu là cấp bồn chứa nước với dung tích 500 lít

Các hộ đồng bào dân tộc thiểu số chủ yếu được cấp nông cụ, chưa được đào tạo nghề cụ thể

Nhiều hộ dân ở xã Đắk Nang (Krông Nô) được cấp đất sản xuất nhưng nằm ở địa hình đồi dốc, giao thông đi lại rất khó khăn

Nguyễn Hiền

1,320
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.