Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Thuận An mbơh ntĭm bu nuyh bon lan n'jrăng, n'gang nau ji tưp Covid-19

13/08/2020 14:46 G8T+7

Lơ 10/8, UBMTBD xă Thuận An kan n'hanh ma Mpôih ka han Mât chiă M'pông n'har bri Thuận An (Dak Mil) ndâk nau kan mbơh ntĭm, jă đă Bu nuyh bon lan tâm mpeh n'har bri n'jrăng, n'gang nau ji tưp Covid-19 abaơ.

Nau pah kan mbơh ntĭm aơ dơi bu dŏng rdeh mbơh hưn đah loa, n'hanh ma băng rôn, sam bŭt mpơl rup, ăp n'gâng kan lĕ mbơh ntĭm, hưn nô nau tơm saơ gĕh nau ji, nô nau tâm tưp, ăp ntŭk way tâm tưp n'hanh nau ntĭm n'gang nau ji Covid-19 tâm tưp tâm bon lan. Ăp ntŭk kan pă tay siăm put muh măt, jă đă ăp r'năk rêh ta mpeh n'har bri kí sam bŭt buăn râng, bư tĕng nau kan mât uănh, luh lăp ta mpeh n'har bri gơi ntĭm bu nuyh bon lan bu nong iê bu nuyh bư tĕng di nau kan n'jrăng, n'gang nau ji tưp Covid-19.

Dŏng rdeh hăn rŏ trong gơi mbơh hưn ma Bu nuyh bon lan n'hao tay nau mĭn gĭt n'jrăng, n'gang nau ji tưp Covid-19

Kan bộ, ka han Mpôih ka han Mât chiă M'pông n'har bri Thuận An pă sam bŭt, ntĭm bu nuyh Bu Nong ta bon Sar Pa n'jrăng n'gang nau ji tưp Covid-19

Bu nuyh Bu Nong ta bon Sar Pa, Bu Dak dơi bu ân siăm put muh măt gơi n'jrăng, n'gang nau ji tưp Covid-19

Ăp n'gâng kan hăn tât ta wâl gơi mbơh hưn ntil nau kan n'jrăng, n'gang nau ji tưp Covid-19

Y Sơn

1,259
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.