Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Thuâns An sir jul uô tar jêx jos yaz hur cuir I/2019

03/01/2019 14:47 G1T+7

Xar Thuâns An (Ðăk Mil) muôx 8 jos haz 2 bon đrul yangx 30% zos minhx cxưx nênhs tsơưs. Lo pangz ntơưv Têz qơưs, cxuô cxênhx chinhr cuênx trôngx qơư lus cxiv tsang cơ sơv has tangx, tsôngv box ntơưv nuôr trâu saz, zov chênhr đâux tư uô nox, cxangz ndê năng suât kôngz lông, tsax zus.

Trơưs Văn phongx Điêux phôir Cxiv tsang jêx jos yaz xênhr, txus nuôr Thuâns An tưz uô tar 16/19 tiêu chir lus cxiv tsang jêx jos yaz. Sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tuô nênhs lo yangx 33 chơưx nhiax/tus nênhs/shông, chuôz zis pluôs tsuôs yuôr 40 tsêr, luz nênhx ntơưv pêx xinhv tâu jông đuô. Xar xac đinhs txuôl nzir sir jul uô tar chor tiêu chir tsinhv yuôr haz lo xar jêx jos yaz tsuô cuir I/2019.

Cêr lo pêx xinhv tsês angr, yưv hnuz côngs uô, txus nuôr ntâu ntu cêr môngl lus lo luôv mox nhex

Sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tuôz nênhs lo yangx 33 chơưx nhiax/shông

Tiêu chir y têr lo uô tar hur hli 12/2018

Công trinhx zor zux hur thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs muôx ntâu phuôv tsangr

Ntâu kuôl pux nhoz jos Sar Pa tsinhv tuôr lo nghêx ntul ntâuz txaix truênx thongr

Cinh têr truôx, ntâu chuôz zis minhx cxưx M’nông nhoz jos Bu Đăk tưz cxiv tsang lo tsêr đangr pho

Y Krăk

417
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.