Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau uĕh nau pâl klŭp bler bơh bu nuyh Mông

25/11/2021 10:07 G11T+7

Mprah bler jêng du ntil nau pâl ntơm kăl e dơi bu ndăm bu nuyh Mông dŏng pâl ta ăp nar rbŭn, nar têt.

Ntơm kăl e, bu nuyh Mông lĕ gĭt dŏng tơm si nkra bler n'hanh rbuăn tơm lanh bư rse mprah bler jong tâm du met. Bler dơi ăp bu ndăm trah ân uĕh, trah vil, bôk bler koh sŏng tâm ban, jâng koh ân mplônh, pâng ka đĭn ta jâng. Rse du đah dơi bu kât đah mâng jong tâm 0,5 met, du đah dơi bu tâm kơt ma nar iăr. Ăp bu ndăm dŏng rse rvên ta pler gơi klŭp bư pler ndăch. Bu ndăm pâl way tâm pă jêng 2 mô rĭ âk đội (tĕng thôn, bản) gơi pâl klŭp pler ngai tâm 5 met, 10 met, 15 met, 20 met... Lah đội gĕh klŭp ta pler bu ngai ngăn ngên lah đội nĕ dơi sa đội bu.

Nau pâl klŭp pler dơi âk bu nuyh bon lan tât uănh n'hanh n'hưch nuih n'hâm bu nuyh pâl

Pler dơi bu dŏng tơm si dăng nkra gơi pler ndăch jŏ tay

Nau pâl aơ dơi pâl lah bu nuyh gĕh n'hâm suan, gĕh nau blau mơ blau klŭp pler ngai

A Trư

300
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.