Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jông gâux Tsêr par caz nhax cus lâul thâuv nzur

05/09/2019 15:59 G9T+7

Ntơưv tsêr ntêr truênx thôngr nênhs M’nông nhoz jos Đăk R’moan, xar Đăk R’moan (thix xar Gia Nghĩa) muôx iz không jan par caz tiv zix lus chor nhax cus lâul thâuv nzur.

​​​

Nhax cus truênx thôngr ntơưv tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs lo par caz

Muôx jê 60 zangv nhax cus thâuv nzur ntơưv ntâu minhx cxưx sâuv kangz ntux haz cxuô zangv đanx poz jêz ntơưv minhx cxưx nênhs tsơưs M’nông tưz lo par caz ntơưv nuôr. Cxuô zangv nhax cus nuôr tiv zix lo uô ntơưv iz cxa poz jêz haz poz cxang tsax. Tsêr par caz nhax cus lâul thâuv nzur muôx grê tiv zix hur thangv kra ji sanv văn hoar tiv zix ntơưv minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz qơư. Nuôr tsinhv zos iz kror qơư nhoz hur ntu ju lix Công viên đias tsât Đăk Nông.

​​​​​

Cxuô zangv cuz tưl zos nhax cus lâul thâuv nzur zos zangv yuôz pang, uô ntơưv cuz tsax cxu

H' Mai

1,839
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.