Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jông seiz tsêr par caz suôz đror

22/08/2019 09:39 G8T+7

Tsêr par caz suôz đror zos công trinhx nhoz hur hês thôngr chor qơư uô si thuôx Công viên đias tsât Đăk Nông.

​​​​​​​​

Kruô ndil seiz siv tương tac puv cêr uô hlôngr kâur uô nhax cus, zuôr đror vangv vol thâuv fangr trâus đanx poz jêz

Nhoz iz făngz ntơưv Trung tâm văn hoar xênhr Đăk Nông, phươngx Nghiar Đưc (Gia Nghiar), tsêr par caz ntâu zangv nhax cus ntơưv tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz Têi Nguên, nhax cus ntơưv cxuô minhx cxưx hur haz tov đrâu têz têz qơưs. Tsêr par caz lo thiêt cêr 8 qangr, đrul 7 chuv đêx đax trưng suôz đror ntơưv chor tsât liêus tsi siz thôngx tưz xưs li tsưr ziv khoz đror txơưr. Chor qangr tsêr tsinhv sir zôngv công nghês điêns tưv chia uô đror ntơưv poz jêz, chuô, đêx, hluôr tơưk, đuôz chik haz tiz nênhs.

​​​​​​​​​

Nhax cus truênx thôngr lo par caz ntơưv chor qangr tsêr đrul ntâu chuv đêx tsi siz thôngx

H' Mai

1,798
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.