Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Uĕh ngăn wâl mpơl ăp ntil bâr ntaih

22/08/2019 09:39 G8T+7

Wâl mpơl ăp ntil bâr ntaih dơi bu bư tâm nau kan ăp ntŏk hăn pâl ta Kông viên neh ntu Dak Nong.

​​​​​​​​

Bu năch hăn khâl rlong uănh nau ang bư săk jăn r’gâl jêng du ntil ndơ ntaih, gĕh bâr ntaih lah he pah đah ti

Dơi pơk bơh năp Wâl Nau way n’gor Dak Nong, phường Nghĩa Ðức (Gia Nghĩa), wâl mpơl aơ mpơl âk ndo dŏng uh goh bơh ăp bon lan bu nong iê bu nuyh ta Tây Nguyên, ndơ dŏng uh goh bơh ăp bu nong tâm bri dak he n’hanh bơh tach bri dak. Wâl mpơl aơ dơi bu bư jêng 8 jrô, đah 7 ntil nau n’kôch bâr ntaih tă bơh ăp ntil ndu ndơ goh uh. Ăp jrô dŏng tay kông nghệ điện tử gơi ân bu iăt bâr lŭ, bâr siăl, bâr dak, bâr tơm si, bâr ŭnh ntaih, nau ang n’hanh kon bu nuyh.

​​​​​​​​​

Ndu ndơ goh uh kăl e dơi bu mpơl ân uănh ta ăp jrô đah ăp ntil nô nau moh kan

H' Mai

1,799
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.