Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cuz saz khư săc maux nhoz Cư K’nia

23/05/2019 14:02 G5T+7

Khư phiên săc maux cxuô minhx cxưx făngz Kâuv têz ntơưv jos 10, xar Cư K’nia (Cư Jut) lo cxiv tsang hli 1 shông 2019.

Khư nuôr lo tsov cưv đrăngx đrênhk tsuô hnuz thưr 7 cxuô tuânx đrul không jan văn hoar muôx ntâu săc maux ntơưv tsôngv box cxuô minhx cxưx făngz Kâuv têz. Tuôx nuôr, cxuô lênhx kruô lo traiv nghiêms không khir, net đôx đaor ntơưv khư tox saz haz sangx siv nox hâuk truênx thôngr, ntâu hoatx đôngs uô si dân jan ntơưv tsôngv box Môngz, Nduôr, Zir…

Khư săc maux lo tsov cưv tsuô thưr 7 cxuô tuânx

Chor cang hangx huv khâuz ndơưk truênx thôngr ntơưv minhx cxưx Môngz ntơưv khư

Ntâu zangv txir făngz Kâuv têz xưs li txir khơưz kangz jiz, txir cuô muôl, txir đuôx… lo muôs ntơưv khư

Cxuô zangv tsax zus xưs li tưv, nhux đăngs, buô… tưz chox tuôx tov khư chia pâur, muôs

Nox thăngr côr truênx thôngr ntơưv caz khư

A Trư

3,053
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.