Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau uĕh wâl chơ tăch drăp ndơ ta Čư K’nia

23/05/2019 14:02 G5T+7

Wâl chơ tăch drăp ndơ ăp bu nong mpeh Bắc ta thôn 10, xă Čư K’nia (Čư Jŭt) dơi ndâk bư khay 1/2019.

Wâl chơ aơ dơi bu pơk tăch drăp ndơ ta nar 6 ăp pơh đah nau uĕh tâm nau way bơh ăp bu nuyh bon lan bu nong ta mpeh Bắc. Tât ta aơ, bu năch dơi hăn pâl, uănh ăp ntil nau way wâl chơ mpeh yôk n’hanh ngêt sa ăp ntil ndơ sa, ndrănh ngêt, ăp ntil nau pâl rlưn bơh bon lan Mông, Tày, Nùng…

Wâl chơ tăch drăp ndơ aơ dơi bu pơk ta nar 6 ăp pơh

Ăp ntŏk bu tăch kho ao bơh bu nong Mông ta wâl chơ

Ăp ntil play tă bơh Bắc gĕh mận tam hoa, play jrang, đào… dơi bu tăch ta wâl chơ

Ăp ntil mpô mpa rong gĕh rpu, ndrôk, sur… dơi bu têk tât ta wâl chơ r’gâl, tăch rvăt

Trau sa thắng cố dơi bu tăch ta wâl chơ

A Trư

3,047
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.