Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Thôngz kror tso jil bâuv jêz txas

15/08/2019 15:08 G8T+7

Jêz txas uô txas tangv siv amoniac muôx hur cuô jil, thâuv jêz txas zangx jux jul zuôr uô zangx cuô jil haz lơưr tsư nxaz sei. Thâuv cxơưk kror txo jil, cox zuôr bangx 1 kg poz jêz txas lâuz hur kror tso jil mangl cxơưk mas tso đêx.

Thông kror tso jil bâuv jêz txas

Đrul nguên lir uô txas făngz hur uô tsuô vâts tsât chơưk, hur ntu mangl đêx tsâus, poz jêz txas zuôr uô muôx jul lâuz hlo chor cxơưk grêl tsuô hur. Chênhr phangx zangv nuôr tsuôs sir zôngv tsuô chor trươngx hơpx kror tso jil cxơưk tsơưs.

Mẫn Doanh (t.h)

265
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.