Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bư ân lĕ nau iang wâl ĕk tă bơh lŭ n’dik

15/08/2019 15:08 G8T+7

Lŭ n’dik bư n’dik amoniac tâm dak chrach, jêh rĭ lŭ rai bư loãng dak chrach n’hanh bư lĕ nau bô iơh ngăch ngăn. Lah iang ĕk tâm wâl ĕk, he sŏk du kg lŭ n’dik jêh rĭ n’khŭt ta ntu ĕk dôl ma iăng jêh rĭ pơk dak ân hoch.

Bư ân lĕ nau iang wâl ĕk tă bơh lŭ n’dik

Yor lŭ n’dik bư n’dik tâm trôm ntu ĕk bư ndu ndơ iăng tâm ntu ĕk rhoănh, jêh rĭ dơi dak hoch, lŭ n’dik trôl bư lĕ ndu ndơ iang tâm trôm ntu ĕk trŭnh tât tâm dâng. Nau ntênh nau kan kơt aơ dơi bu dŏng lah ntu ĕk iang iê iê.

Mẫn Doanh (t.h)

374
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.