Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau uĕh Rbŭn mbah siăm kơ bôk năm mhe ta Trường Sa

06/02/2020 10:03 G2T+7

Rbŭn mbah siăm kơ Bri dak dơi kan bộ, ka han ka lơ ăp kô lao tâm ăp kô lao Trường Sa (Khánh Hòa) dơi ndâk ta ăp ôi nar ngoay ăp pơh, ta mông bôk năm mhe mô rĭ ăp nar rbŭn kh’lay tâm bri dak. Kơp rbŭn mbah siăm kơ bôk năm mhe lĕ jêng nau way, nau uĕh ta bôk năm mhe bơh ăp kan bộ, ka han n’hanh bu nuyh bon lan ta kô lao ngai.

Ta nau pah kan uĕh aơ, tâm dâng siăm kơ Bri dak, ka han, bu nuyh bon lan mprơ nau mprơ Bri dak mprơ n’hanh dơi iăt bu lah uĕh nar Têt tă bơh sam bŭt juăl bơh kô ruanh uănh gai Ðảng, Bri dak. Ăp kan bộ, ka han dôl pah kan ta kô lao n’kôch 10 ntil nau buăn bơh Ka han Bu nuyh bon lan Việt Nam n’hanh ndâk tâ rbŭn mpơl ka han. Aơ jêng nau pah kan gơi n’hao uĕh nau rŏng ma bri dak bơh ăp kan bộ, ka han n’hanh bu nuyh bon lan dôl pah kan mât chiă kô lao dak rlai tâm Bri dak he.

Ntơm ơm ôi, ka han n’hanh bu nuyh bon lan ka lơ kô lao Song Tử Tây lĕ nchih kho ao uĕh gơi hăn rbŭn mbah siăm kơ bôk năm mhe

Kan bộ, ka han dâk sŏng pah kan mpah siăm kơ

Phung ka han hăn drăp đrăp ta nau kan uănh đội ngũ jêh rbŭn mbah siăm kơ bôk năm mhe

Lê Phước

1,689
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.