Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Saơ m’ak yor băl tâm lơh gĕh nau rêh, nau dăng n’hâm suan uĕh tay

25/07/2019 14:57 G7T+7

Che Phan Ðinh Mạnh (deh năm 1948) lah ka han rmanh 1/4 abaơ rêh ta xă Nam Bình (Dak N’Soong) lah du huê bu nuyh gĕh nau tâm rŏng ma băl.

Ăp năm, r’năk gĕh peh dăch tât 20 tân ca phê, 20 tân tiêu

Năm 1997, che n’hanh r’năk hăn ta Dak N’Soong ndâk njêng nau rêh mhe. Iăt nau ntĭm Wa Hồ “Ka han rmanh, khă nĕ lah mô gĕh rvĕn”, che nti ôp nau bên n’hanh nau blau khoa học kĩ thuật, ntĭm gai oh kon lơi tuh vanh gơi tăm tơm kông nghiệp. Tât abaơ, r’năk che lĕ gĕh lơ 10 hec ta ăp ntil tơm tăm lah gĕh ca phê, tiêu n’hanh tơm tăm sa play. Ăp năm, jêh ntrŏk prăk dŏng kan lor, r’năk che n’sĭt tât 1,5 r’me prăk. Ðah nuih n’hâm “rŏng ma săk jăn păng nơm n’hanh rŏng ma băl”, che ân 2 ntŏk neh bơh pĭt trong têh 14, bon jê Ðức An (Dak N’Soong) ân 2 he băl tâm lơh kăl e lah che Đoàn Tất Đắc (deh năm 1948) n’hanh che Đinh Quang Hải (deh năm 1952) sôt săk jăn gĕh bu panh gơi ndâk bư wâl. Che saơ răm tâm nuih n’hâm, m’ak ngăn yor kơl băl bư ka han kăl e gĕh nau rêh đăp mpăn n’hanh uĕh lăng săk jăn.

Năm 2012, che ân ndâp gĕh 500 met vuông neh ta ntŏk gŭ bu nuyh bon lan 2, bon jê Ðức An (Dak N’Soong) gơi bư trong hăn

Thùy Dung

1,848
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.