Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ka han bư nai dak si ta Trường Sa

07/03/2019 15:41 G3T+7

Ta ăp ntŏk kô lao tâm ăp kô lao Trường Sa (Khánh Hòa) abaơ gĕh âk kan bộ ka han bư nai dak si ta Wâl dak si 103 (Học viện Quân y – N’gâng ka han mât chiă bri dak) dôl pah kan.

Khă hôm e gĕh âk nau jêr zŏk, nau rganh ăp ka han bư nai dak si măng nar mô rlu, nsrôih lĕ n’hâm soan răk rong n’hâm soan ma ka han, bu nuyh bon lan ta kô lao n’hanh bu nuyh bon lan hăn nhŭp ka ngai ma kô lao. Nĕ jêng nau n’hưch n’hâm soan gơi ăp bu nuyh mât uănh bri dak gĕh âk n’hâm soan, gơi mât chiă kô lao dak rlai, mât uănh neh ntu Bri dak mô ân bu pit.

Ka han, bu nuyh bon lan ngai ma kơh dơi ăp ka han bư nai dak si ksiêm, mât mray n’hâm soan lah gĕh nau ji kop

Thiếu tá Nguyễn Văn Tuấn, Nai dak si, kô ruanh Wâl dak si kô lao Sơn Ca ksiêm huyết áp ma ka han dôl pah kan ta kô lao

Thiếu úy Trần Hoài Nam, Wâl dak si kô lao Nam Yết ksiêm ăp tu dơm dak si ta kô lao

Lê Phước

317
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.