Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dak si săm bư trŭnh huyết áp

26/06/2020 14:56 G6T+7

+ Tơm lạc tiên: Gĕh âk chất flavonoid n’hanh alkaloid dơi bư uĕh ma nau bêch, n’hao uĕh nau bêch, jêh rĭ săm bư trŭnh nau r’vê, nau mĭn mô saơ uĕh. Yor nĕ, ăp phung kan khoa học mĭn joi n’hanh mbơh gĭt tơm lạc tiên dơi bu dŏng gơi săm trŭnh huyết áp.

Cây lạc tiên

+ Chia: Suy kơl bư uĕh huyết áp, yor chia dơi bu kơp lah bư uĕh trong dak m’ham hoch n’hanh bư ya cơ quanh trong m’ham. Chia hôm dơi bu dŏng chê tâm trau sa. Chia rse choh hăch, rsêl n’hơ mô rĭ kĭn chê ta ăp trau wâr, sup, phở, ndơ sa tráng miệng mô rĭ trà gơi gĕh du ntil trau sa kah.

+ Húng quế. Lah du ntil dak si kah mbung sa dơi bu chê tâm ăp ntil trau sa. Bư trŭnh huyết áp. Tinh dầu gĕh tâm húng quế dơi bu kơp lah bư trŭnh huyết áp, khă trŭnh mô gĕh jŏ. Chê tay húng quế rse kloh ta ăp ntil trau sa, mi tôm, súp, sa lat,…

Mẫn Doanh (t.h)

455
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.