Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cxuôv cuô blâuv 502 lu sâuv tơưr sei

06/02/2020 09:49 G2T+7

+ Tsâu đêx sur haz muôz yuôx phông trâu têk: Tso têk tsuô hur cuô yuôx njuôr têk sur haz tsâu muôx 10 phut los sis tsâu txus thâuv cuô blâuv 502 muôl, mangx mangv têr iz cxênhx jos ntơưv ntitt têk môngl. Nzuôr têk haz so kruôr, sêiz tiz jông puôs yuôr cuô blâuv lu têk.

Zôngv jâux jor pangz cxuôv lo cuô blâuv 502

+ Bơ thưx vâts uô muôl cuô blâuv: Zos cox li tơưr grax nhaix camv, zuôr muôz bơ plênhr tsuô kror cuô blâuv lu. Tsuô plênhr bơ tsi tsês txus thâuv cuô blâuv muôl mas nzuôr hur si hur đêx.

+ Zôngv jâux jor: Sir zôngv jâux jor tưz zos iz tsưr ziv lơưr tangs cuô blâuv tsi nhiav ntơưv hnuôr, tsuôs plênhr mir njir jâux jor tsuô sâuv tơưr grax lu cuô blâuv haz mangx mangv cxuôv zuôr los six muôx kangz hâu.

Hồ Mai (t.h)

346
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.