Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sŭt ân kloh dak blĭt 502 krăp ta ntô săk

06/02/2020 09:49 G2T+7

+ Trăm tâm dak răm jêh rĭ dŏng dak sŭt sơn nheh ti: Mbŭk ti tâm dak ka bu răm jêh rĭ trăm ti tâm 10 mnĭt mô rĭ trăm ân dak blĭt băn, jêh rĭ he plôk mbơi mbơi dak blĭt krăp ta nglau ti. Tho ti jêh rĭ sŭt ân sơh, uănh tay dak blĭt hôm e krăp ta ti hĕ mô.

Dŏng dak ji nuh gơi bư kloh dak blĭt 502 krăp ta ntô săk

+ Bơ thực vật bư băn dak blĭt: Lah ntô săk e mô saơ uĕh, he dŏng bơ m’hĭng ta ntŭk krăp dak blĭt. He m’hĭng lih li bơ ta ntŭk krăp dak blĭt ân dak blĭt băn jêh rĭ he tho ti đah dak ân kloh.

+ Dŏng dak si nuh: Dŏng dak si nuh gơi bư lĕ dak blĭt krăp ta jâng ti, he dŏng dak ji nuh m’hĭng iê ta ntô săk krăp dak blĭt jêh rĭ sŭt iê iê ân kloh.

Hồ Mai (t.h)

321
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.