Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tox tsongs khu chor nênhs moz sôt xuât huêt

05/09/2019 16:01 G9T+7

Ntơưv đrăngz hli 6/2019 txus nuôr, moz sôt xuât huêt sâuv thangx tsangv xênhr Cư Jut phuôv vangv ntâu; fênhx đrăngz iz tuânx puv pâuz muôx li 70 ca sôt suât huêt. Txus nuôr, tangs đro hênhx muôx yênhx châuv thangx qơư moz sôt xuât huêt, đrul yangx 660 ca mangl moz sôt suât huêt, tox tsongs tiv zix nhoz ntơưv thix trânr Ea T’ling (yangx 230 ca), xar Tâm Thăng (yangx 140 ca)…

Cênhz đrul hu tangs nro cxuô hâur paauk chia njuôl, khu moz tsuô pêx xinhv, nganhx Y têr hênhx Cư Jut kruôz has pêx xinhv chênhr phangx vêv xinhz môi trươngx iz puôs ndil, tox tsongs tuô cangz vaiv, bos gâiss haz chor tac nhân cis moz. Thâuv puv cuz chêr hênhr, geenhl, moz tâuz hâu los sis muôx sôt xuât huêt hur kangz tơưr grax, suât huêt đik pangs nar… pêx xinhv tsuv môngz txus tangv siv cơ sơv y têr chia njuôl haz khu; jangv tsi moz nhangr tưz xưs li cis moz hur chôngz lênhx.

Pêx xinhv tuôx njuôl, khu moz sôt xuât huêt ntơưv Trung tâm Y têr hênhx Cư Jut cxangz ndê ntâu hênhr

Moz sôt xuât huêt tsinhv muôx ntâu ntơưv tus nhuôs moz

Chinhr cuênx haz pêx xinhv tsuv vêv xinhz môi trươngx iz puôs ndil, tuô vaiv, bos gâis haz chor tac nhân cis moz

Lê Phước

388
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.