Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nchŭn n’hâm suan săm nau ji ma bu nuyh gĕh nau ji kop yor măch kăp

05/09/2019 16:01 G9T+7

Ntơm n'gul khay 6/2019 tât abaơ, nau ji tưp yor măch kăp tâm lam n’qual Čư Jŭt âk ngăn; tâm ban nĕ ăp pơh gĕh 70 nuyh gĕh nau ji kop yor măch kăp. Tât abaơ, lam n’qual lĕ gĕh âk ntŏk gĕh nau ji tưp yor măch kăp, lah gĕh lơ 660 bu nuyh gĕh nau ji kop yor măch kăp, nau ji aơ gĕh âk ta bon jê Ea T’ling (lơ 230 nuyh), xă Tâm Thắng (lơ 140 nuyh)…

Bơh đah nau kan jă đă ăp ntŏk kan gơi khăm, săm nau ji kop ma bu nuyh bon lan, n’gâng kan Y tế n’qual Čư Jŭt lĕ ntênh bu nuyh bon lan mât mray kloh uĕh ntŏk gŭ rêh, bư khĭt ka man deh măch n’hanh ăp ntil nô nau bư tưp nau ji. Lah saơ săk jăn ji kop hô, rganh, ji bôk mô rĭ toh ntô săk, luh m’ham sêk… bu nuyh bon lan hăn ta ntŏk kan y tế gơi ân bu khăm n’hanh săm nau ji, mô dơi ân gĕh nau ji jưk n’hanh tâm tưp tâm bon lan.

Bu nuyh bon lan tât khăm, săm nau ji kop yor măch kăp ta Wâl dak si Y tế n’qual Čư Jŭt lơ nar lơ âk

Nau ji tưp yor măch kăp aơ gĕh âk ngăn ta kon se

N’gâng kan ma bon lan n’hanh bu nuyh bon lan mât mray uĕh ntŏk gŭ rêh, bư khĭt ka man deh măch n’hanh ăp ntil nô nau bư tưp nau ji

Lê Phước

387
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.