Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N'hao ngăch nau kan ntâp văc xin n'jrăng Covid-19

18/11/2021 09:45 G11T+7

Bư tĕng nau ntĭm kan bơh n'gor, tâm ăp nar lĕ lăn, N'gâng kan Y tế pah kan ndrel ma ăp n'gâng kan, ăp n'qual, bon têh ndâk nau pah kan ntâp văc xin nglai tâl 1 n'jrăng Covid-19 ân ma bu nuyh bon lan ntơm 18 năm.

Kơp tât 17 mông lơ 5/11, lam n'gor lĕ ntâp nglai tâl 1 ân ma 98,5% bu nuyh ntơm 18 năm, dơi pah kan dŭt ngăn ngên tâm ăp n'gor ta Tây Nguyên.  Abaơ, n'gor nsrôih pah kan ân dŭt ntâp dak si nglai tâl 2 ân ma bu nuyh bon lan; jêh rĭ rơm ăp ntil nau kan mhe gơi ndâk nar ntâp dak si văc xin n'jrăng Covid-19 ân ma phung kon se. Ðah r'noh văc xin dơi Bộ Y tế pă, klăp mĭn lah tât lơ 25/11, Dak Nong gĕh 49% bu nuyh ntơm 18 năm dơi ntâp nglai tâl 2. Nau kan ntâp dak si văc xin n'jrăng Covid-19 tâm lam n'qual dơi ndâk kan đăp mpăn, di nau kan, di nau ntĭm bơh n'gâng kan Y tế. Yor nĕ, sâm kơl pah kan uĕh nau kan n'jrăng, n'gang nau ji tưp đăp mpăn, pah kan ngăch, ksiêm mât uĕh nau ji tưp Covid-19.

Bu nuyh bon lan dơi bu ntâp nglai tâl 1 văc xin n'jrăng Covid-19

Rdeh ntâp dak si lưu động bơh N'gâng kan Mât nau ji n'gor kơl ntâp văc xin ta xă Dak N'Drŭng

Bu nuyh Bu nong ranh bon U3, bon jẅ Ea T'ling lĕ ntâp jêh nglai tâl 2 văc xin n'jrăng Covid-19

Y Sơn

341
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.