Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cxiz chênhr cxênhz yuôx, xưv lir yêz muôx nôngx đôs cônx

24/12/2020 13:59 G12T+7

Uô trơưs cêr hoaix ntơưv Công an xênhr, Phongx Canhv sat Zos thông tưz krêz jas seiz shuôl, cxênhz yuôx sâuv ntâu ntu cêr tsinhv ntơưv xênhr.

Hur ntơư, lưx lươngs tox tsongs xưv lir chor hanhx vi sir zôngv nôngx đôs cônx, kuôr zênhz kuôr yuôx thâuv tsangr yêz tâul cêr, siz tưr tsangr yêz tsi huv cê rchei. Kror cxiz chênhr sox seiz, cxênhz yuôx chia iz trux uô jông saz xangr tsâp hanhx ntơưv nênhs môngl lus tâul cêr, bov đamv tsâts tưx an toanx hur ntu kangz shông, tiv zix mas nôngz nhôngl Đaix hôix đaix biêuv tangs têz qơưs jas tiv XIII ntơưv Đangv haz jas Tsaz Nguên Đanr zuôr txus nuôr...

CSGT đrôngl Gia Nghĩa njuôl nôngx đôs cônx ntơưv tsangr yêz ô tô

CSGT cxênhz yuôx, njuôl nôngx đôs cônx tsangr yêz taiv sâuv Têz qơưs cêr 14 ntu đhâu xar Quảng Tín (Đăk R’lâp)

Pangz CSGT cêr angr xur 1 sâu ntơưr bluô tsangr yêz ô tô zuôv cêr tôc đôs sâuv Têz qơưs cêr 14

Tsinhr tinhv bluô chor nênhs tir tsi uô trơưs cxênhz yuôx nôngx đôs cônx

Mai Anh

2,434
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.