Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cxiz chênhr cxênhz yuôx, xưv lir vi phams nôngx đôs cônx

05/12/2019 10:37 G12T+7

Uô trơưs cêr hoaix ntơưv Công an xênhr, Phongx Canhv sat Zos thông tưz krêz jas cao điêmv sox seiz, cxênhz yuôx sâuv chor ntu cêr tsinhv ntơưv xênhr.

Hur ntơư, lưx lươngs tox tsongs xưv lir chor hanhx vi sir zôngv nôngx đôs cônx, tsât ma tuir thâuv tsangr yêz môngl lus, siz lưr tsangr yêz chênhr đhâu tsi zos chei. Hâux lưv cxiz chênhr sox seiz, cxênhz yuôx chia uô cuôs pêx xinhv mlôngl cêr chei thâuv tsangr yêz, đamv bov tsâts tưs an toanx kangz shông, tiv zix mas ntu lêr, tsaz zuôr txus hnuôr.

Canhv sat Zos thông njuôl nôngx đôs cônx nênhs tsangr yêz gănr mair môngl lus sâuv têz qơưs cêr 14, ntu đhâu xar Tâm Thăngr (Cư Jut)

Lưx lươngs tsưc năng cxênhz yuôx sir zôngv ma tuir ntơưv 1 tus tsangr yêz taiv

Canhv sat Zos thông njuôl nôngx đôs cônx ntơưv iz tus tsangr yêz ô tô môngl lus sâuv têz qơưs cêr 14

Lê Phước

1,700
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.