Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cxangz nzir kra lus Viêtx tsuô shuv xinhz minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz Tsêr Tiêuv hocx Kim Ðôngx

30/12/2016 13:44 G12T+7

Tsêr Tiêuv hocx Kim Ðôngx (phân hiêus 2), xar Ðăk Ngo (Tui Ðưc) muôx 305 shuv xinhz tuôx cơưv ntơưv cxuô cxênhx lơp, hur ntơư tiv zix mas zos shuv xinhz minhx cxưx Môngz (txir 97%).

Hur chor tiêt cơưv pơưk, Tsêr Tiêuv hocx Kim Đôngx tsinhr khuênr khich, đôngx viên chor shuv xinhz minhx cxưx nênhs tsơưs has lus Viêtx

Chor shông đhâu, iz fangz zov chênhr phênhz zangv shuv xinhz chia muôx phương phap kra ntơưr huv tưz sưs li tsoc cưv kra phux đaos tsuô shuv xinhz tsi pâuz, tsêr cơưv tsinhv cxangz nzir kra lus Viêtx tsuô shuv xinhz minhx cxưx nênhs tsơưs chia pangz chor cưr tuôv tangr, tsi txangx muôl thâuv tuôx txus tsêr cơưv. Viv li, nax shông chor shuv xinhz tsi pâuz ntơưr ziv lo txu grêl, 90% shuv xinhz minhx cxưx nênhs tsơưs tưz pâuz thôngz lus Viêtx, tsât lươngs zor zux ntơưv tsêr cơưv ziv hnuz tưz lo jông đuô.

Tsêr cơưv tsinhr tsov cưv ntâu hnuz kra cơưv phux đaos tsuô chor shuv xinhz cxênhx lơp 1, lơp 2

A Trư -Y Krăk

2,291
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.