Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tam thất pangz khu sốt xuất huyết

06/08/2020 11:06 G8T+7

+ Xair tam thât jông: Zos zangv kul tov hangr jôngr mas jông, kos khor, đuz xuôr grang nhangr. Nhis hnuôr muôx Điền tam thất txar muôx maux njuôz yâur, khor kho mas zos zangv jông. Môngr tam thất mfông sâuv kror nyangr tưz gôngl mir njir uô kangz mas nyangr zangx mas zos zangv jông.

Kos tam thất zôngv uô yuôx khu moz

+ Tsưr ziv zôngv khu sốt xuất huyết: Nênhs hluz iz hnuz hâuk 10g tam thất môngr râuz kuôl đêx, phaiz 2 jas hâuk iz hnuz, uô ntêx hnox yeik haz hnox mo, hâuk 3 hnuz mas tsơưs, hâuk 7 hnuz moz jông hlo.

Nhuôs zâu tâu muôx 3 shông muôz hâuk 3g/hnuz. Zos nav hâuk muôz nhuôss hnox mil mas hâuk yuôx lơưr nênhs hluz. Nhuôs zâu 4-12 shông hnuz hâuk 5g/hnuz. 12 shông ntâu hâuk iz zangv nênhs hluz.

Mẫn Doanh (t.h)

599
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.