Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tam thất dŏng săm nau ji kop măch kăp

06/08/2020 11:06 G8T+7

+ Ruah tam thât uĕh: Tơm chăt êng tâm bri uĕh dŏng ngăn ngên, yor gĕh reh uĕh, gĕh mau ôch ndjôt jâk ti. Abaơ, gĕh Ðiền tham thất koh gĕh mau ndrêh, jêr koh lah ntil reh uĕh ngăn ngên. Bột tam thất dơm ta ntŭk m'ham lĕ krăp jêh bar pe jât mnĭt mô hôm saơ lah ntil reh uĕh.

Reh tam thất dơi bu dŏng bư dak si săm nau ji

+ Nau ntĭm dŏng săm nau ji kop măch kăp: Bu nuyh têh du nar ngêt 10g tam thất bột gâm n'hôl đah dak, tâm pă ngêt 2 tâ du nar, ngêt lor ma sa ôi n'hanh sông măng, ngêt nao nao tâm 3 nar gơi trŭnh nau ji, ngêt tât 7 nar nau ji kop aơ lĕ r'ngôch.

Kon se e hŏ tât 3 năm ngêt 3g du nar. Lah mê kon se ngêt dôl gĕh kon pu toh ngêt tĕng r'noh bu nuyh têh. Kon se 4 tât 12 khay ngêt du nar 5g. Rlau 12 khay ngêt tâm ban ma bu nuyh têh.

Mẫn Doanh (t.h)

605
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.