Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lov jêv ntưl Nuz hôix Văn hoar, Thêv thos cxuô minhx cxưx hênhx Krông Nô

19/11/2020 09:20 G11T+7

Phôngv uô tar Đaix hôix Đangv bôx xênhr jas tiv XII, ntu 2020 – 2025, hur 2 nuz 12 haz 13/11, hênhx Krông Nô tưz tsov cưv Nuz hôix Văn hoar, Thêv thos cxuô minhx cxưx shông 2020.

Tuôx côngv nuz hôix muôx yangx 300 nghês nhân, vânx đôngx viên tuôx ntơưv 10 xar, thix trânr. Cênhz đrul Lêr nde tsêr yaz, Lêr côngv ndix nxêz ntơưv tsôngv box M’nông, Lêr câp săc ntơưv tsôngv box Chu…, Nuz hôix tsinhv muôx ntâu zangv uô si xưs li: Sênhr chêr khâuz ndơưk truênx thôngr, lưr tuôr njaz uô mor sei, đha nangz, uô mô hinhx tsêr truênx thôngr, par caz hiêns vâts, uô ndix nxêz… Đhâu ntơư, uô muôx yangr uô si jông, cxangz nzir côngv saz ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs; khangr kra haz phat hui chor grê văn hoar lâul ntơưv tsôngv box cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs txus trâu cxuô lênhx fôngx zưl, kruô.

Tror uô tơưv nghi lêr Côngv ndix nxêz ntơưv tsôngv box M’nông

Tsôngv box Nduôr xar Nam Xuân uô nghi lêr nox mor blêx yaz

Mo hôix đrul tiêt mux Ndăngl tinhr gâux Then ntơưv nênhs Zir

Lov jêv ntưl phênhv lưr tuôr njaz chênhr uô mor sei

Y Krăk - Nguyễn Nam

2,531
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.