Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Drưh đrưh Nar rbŭn Nau way, Pâl mpât săk jăn ăp bu nong n’qual Krông Nô

19/11/2020 09:20 G11T+7

Wơt m’ak lôch uĕh Rbŭn têh Ðảng bộ n’gor tâ XII, năm kan 2020-2025, tâm 2 nar lơ 12 n’hanh 13/11, n’qual Krông Nô lĕ ndâk Nar rbŭn Nau way, Pâl mpât săk jăn ăp bu nong năm 2020.

Tât rbŭn hăn pâl gĕh rlau 300 gru, bu nuyh tâm rlong tă bơh 10 xă, bon jê. Bơh đah ăp ntil nau Bư brah lăp wâl mhe, Bư brah tơm gây bơh bu nuyh Bu Nong, Bư brah cấp sắc bơh bu nuyh Dao…, Nar rbŭn hôm ndâk âk ntil nau way n’hanh nau pâl rlưn kăl e gĕh: tâm rlong uĕh kho ao nchoh, tâm rlong peh ba n’gon piăng ngăch sĭn, tâm rlong kdăt ka lŭng, ndâk nkra wâl gŭ kơt kăl e, mpơl drăp ndơ dŏng, nkra tơm gêy…Yor nĕ, njêng ntŭk pâl rlưn uĕh lăng, tâm r’nglăp nuih n’hâm ăp bu nong oh nô; mbơh hưn, n’kôch ân bu gĭt ăp ntil nau uĕh tâm nau way kăl e bơh bon lan bu nong iê bu nuyh tât tâm mpôl băl, bu năch gĭt.

Ndâk nau rbŭn Bư brah tơm gêy bơh bu nuyh Bu Nong

Bu nuyh Thái xã Nam Xuân rbŭn bư brah sông piăng mhe

Măng rbŭn pâl lĕ ma nau uĕh iăt Đơn tính Mprơ then bơh bu nuyh Tày

Drưh đrưh nau tâm rlong pâl peh phe n’gon piăng ngăch sĭn

Y Krăk - Nguyễn Nam

2,530
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.