Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lov jêv ntưl Hnuz hôis shông hluôs cxuô minhx cxưx xênhr Đăk Nông shông 2018

12/07/2018 09:20 G7T+7

Kror đhâu, ntơưv Trung tâm Văn hoar hênhx Krông Nô, Xênhr đoanx Đăk Nông cênhz đrul Hênhx đoanx Krông Nô tsov cưv Hnuz hôis shông hluôs cxuô minhx cxưx xênhr Đăk Nông shông 2018 tuôx côngv muôx ntơưv 500 ntâu đoanx viên, thanh niên tuôx ntơưv 13 hênhx, thix đoanx haz đoanx trưx thuôx.

Ntơưv Hnuz hôis, chor đoanx viên, thanh niên tưz côngv ntâu zangv uô si xưs li grul hluô, cheix nênhr chik haz biêuv jiênr ntâu tiêt mux tiv zix, muôx banv săc ntơưv cxuô minhx cxưx xưs li: Côngx chiêng, dân ca, sênhr chêr khâuz ndơưk truênx thôngr, nhax cus minhx cxưx xưs li ndăngs, đruôl, trăngx, hu gâux has lus đrul…

Yangx côngz 20 thanh niên uô nênhx jông viv luz nênhx côngs đôngx

Cheix nênhr chik – iz zangv uô si dân jan lov jêv

Lov jêv ntưl phênhv tưr grul hluô

Manx biêuv jiênr xênhr chêr côngx chiêng Têi Nguên tiv zix

Biêuv jiênr ntâu khâuz ndơưk đax trưng ntơưv tsôngv box cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs sâuv thangx tsangv xênhr

Trinhx jiênr chor tiêt mux dân ca, dân vur tiv zix

Tror uô tơưv nghi thưc hâuk chơưr cxuôr hur Hnuz hôis

Đặng Hiền

2,254
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.