Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Drưh đrưh Nar rbŭn pâl druh ndăm ăp bu nong n’gor Dak Nong năm 2018

12/07/2018 09:20 G7T+7

Mhe aơ, ta Ntŏk Nau way n’qual Krông Nô, N’gor đoàn Dak Nong lĕ kan n’hanh ma N’qual đoàn Krông Nô ndak Nar rbŭn druh ndăm ăp bu nong n’gor Dak Nong năm 2018 lah gĕh rlau 500 đoàn viên, bu druh ndăm tât ta 13 n’qual, thị đoàn n’hanh đoàn trực thuộc.

Ta Nar rbŭn, ăp đoàn viên, druh ndăm lĕ tâm rlong pâl ăp ntil nau pâl đât rse, hăn jâng yun n’hanh tâm rlong k’dŏ mprơ, ndjôt âk nau uĕh tâm nau way tĕng ăp bu nong dah gĕh: tur chĭng goh goong, tâm rlong mprơ, tâm rlong nsoh mbăn but ao kal e, tâm rlong uh n’hôm, gâr, mprơ ŏt ndrong…

Rnê 20 bu druh ndăm rêh uĕh yor nau rêh tâm bon lan

Tâm rlong hăn jâng yun – du ntil nau pâl uĕh ntơm kăl e

Drơu đrrơu tâm rlong đât rse

Ntil nau kan tur chĭng goh goong Tây Nguyên uĕh ngăn tôr iăt

Tâm rlong nsoh mbăn but ao kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh tâm n’gor

Tâm rlong mprơ, k’dŏ lĕ ma nau uĕh

Mpơl nau sa ngêt ndrănh yăng ta Nar rbŭn

Đặng Hiền

2,253
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.