Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lov jêv Hôis tưr thêv thos cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs xênhr Đăk Nông jas tiv VII, shông 2019

25/04/2019 19:37 G4T+7

Txix hnuz 17 - 19/4, ntơưv Trung tâm Kra shuv haz Siz tưr Thêv zux thêv thos xênhr muôx Hôis siz tưr thêv thos cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs xênhr Đăk Nông jas tiv VII, shông 2019.

Yangx 300 vâns đôngs viên tsôngv box cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs tuôx ntơưv 8 hênhx, thix xar côngv siz tưr ntơưv 6 môn siz tưr: Tuô nênhr, lâuz cênhv, grul hluô, ndơưk bongr, cheix nênhx chik, đha cêr. Cêt cuav tangs nro pangz, hênhx Đăk Mil jaiv iz; hênhx Tui Đưc jaiv oz; hênhx Krông Nô jaiv pêz.

Chor vâns đôngs viên côngv lêr khai macx

Môn lâuz cênhv kuôl pux

Jông seiz môn cheix nênhr chik txir nênhx

Vâns đôngs viên Lâux Bar Tuz, minhx cxưx Môngz, pangz hênhx Đăk Glong tuô nênhr txir nênhx

Vâns đôngs viên kuôl pux siz tưr tuô nênhr

Khơưs jaiv tsuô chor vâns đôngs viên muôx thanhx tich saz

Hồ Mai

333
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.