Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Drưh ưh Rbŭn tâm rlong pâl mpât săk hăn ăp bu nong iê bu nuyh n’gor Dak Nong tâ VII, năm 2019

25/04/2019 19:37 G4T+7

Ntơm lơ 17 – 19/4, ta Wâl Ntĭm ren n’hanh Tâm rlong Pâl mpât săk jăn n’gor lĕ pơk tâ Rbŭn tâm rlong pâl mpât săk jăn ăp bu nong n’gor Dak Nong tâ VII, năm 2019.

Lơ 300 rhiăng bu nuyh tâm rlong bon lan bu nong iê bu nuyh tât ta 8 n’qual, bon têh lĕ tâm rlong ta 6 ntil nau rlong: Panh na, ntrôl mâng, đât rse, chưng play đung, hăn jâng yun, tâm rlong nchuăt. Jêh tâm rlong, n’qual Dak Mil dơi gĕh âk giải ngăn ngên; n’qual Tuy Ðức giải tâl bar; n’qual Krông Nô giải tâl pe.

Ăp bu nuyh tâm rlong hăn rbŭn ntơm pơk tâ tâm rlong

Nau tâm rlong ntrôl mâng bu ur

Lĕ ma nau uĕh tâm rlong hăn jâng yun bu klô

Bu nuyh tâm rlong Lầu Bá Tu, bu nong Mông, n’qual Dak Gong tâm rlong panh na bu klô

Bu ur tâm rlong panh na

Ân giải ma ăp bu nuyh tâm rlong pâl mpât săk jăn

Hồ Mai

380
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.