Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sănr sangx tsuô pêx xinhv tos Tsaz an toanx

06/01/2017 11:09 G1T+7

Hur kangz shông, chia pangx tsuô pêx xinhv tos Tsaz Nguên Đanr Kaz shông 2017 an toanx, zôngx xiv, nhoz txix tsưc năng nhiêms vus lo phênhz, cxuô trôngx qơư, cơ cuan tsưc năng tưz tuôv cxiz kra uô ntâu biênx phap.

Mênhx pêv li chor đơn vix Công ti pangx Tênhz Đăk Nông khu hlôngr hluô tênhz; Thanh tra Sơv zos thôngs – Vâns taiv, cênhz đrul cxuô trôngx qơư, cơ cuan tsưc năng jaiv toav chor qơư nangv tsinhz ntul cêr; Phongx cangr đô thix Gia Nghiar tsov cưv khu, uô jông gâux đô thix; Lux lươngs Canhv sat zos thôngs cxiz chênhr hâux lưv cxênhz saiz…

Pangz liên nganhx xênhr cxênhz saiz hangx thưx phâmv ntơưv siêu thix Co.opmart Đăk Nông

Công ti cangr, khu Cêr angr Đăk Nông khu cxangz ntâu ntu cêr xênhr, têz qơưs cêr đamv bov an toanx tsuô pêx xinhv môngl lus hur six Tsaz

Lưx lươngs canhv sat zos thôngs cxiz chênhr hâux lưv sox saiz

Y Sơn

3,820
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.