Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N’ha siâm

13/10/2016 14:16 G10T+7

N’ha siâm hăng, gĕh tinh dầu, jêng du ntil n’ha dơi bu dŏng chê gâm trau sa. Ăp ntil nau kan gơi dŏng n’ha siâm gơi săm nau ji:

N’ha siâm

+ Bêng ndul hăn ăch mô luh: N’ha siâm du mpang ti rao ân kloh, juh ân hăch iĕt sŏk dak ngêt. N’dŏk tă juh mhĭng ta ndul, mhĭng ta klŏk.

+ Ji kop chiăt muh: N’ha siâm du mpang ti, chia 3 lat. Bar ntil nau juh ân hăch iăt sŏk dak ngêt.

+ Săm bêh chôk: N’ha siâm du mpang ti juh hăch iĕt sŏk dak ngêt ma bu nuyh bêh chôk. N’dŏk tă juh đăp ta ntŭk têl bêh chôk put lơi (he săm ngăch gơi ngăch bah) jêh rĭ ndơp bu nuyh bêh chôk hăn tât ta wâl dak si.

+ Dak sa jâng: N’ha siâm juh ân hăch đăp ta ntŭk dak sa. Mô rĭ juh ân hăch iĕt dak mhĭng ta ntŭk ji chiăt. Du nar săm bar tâ (lơi ân biĕ dak ôh jâng yor klach dak lŏ sa tay).

+ Mŭn ăy dôl ma môr duh: N’ha siảm du mpang ti, chê iê boh sa. Bar ntil aơ juh ân hăch, đăp ta ntŭk ji môr put lơi. Du nar rgâl put du tâ.

H'Mai (suckhoedoisong.vn)

656
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.