Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N’ha bôt ngot dŏng săm chrach lŭng ân kon se

30/05/2019 13:41 G5T+7

Dŏng 40 gam n’ha bôt ngot tho ân kloh, juh ân hăch, jêh rĭ chê iê dak gâm ân khuh kâp n’dik chê ta n’ha bôt ngot jêh juh, wâr ân tâm ban, ân ngŭm n’ha tâm dưng n’hanh sŏk dak ngêt.

Dak jêh sŏk aơ he tâm pă jêng bar tâ gơi ngêt, du tâ ngêt jŏ tâm 10 mnĭt.

​​​

N’ha bôt ngot

H’Mai (t.h)

427
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.