Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jâuz cangz trâul

26/01/2018 14:02 G1T+7

Iz cxa jăngx yuôx zôngv jâuz cangz trâul pangz khu moz hur kangz nuôr:

Jâuz cangz trâul

+ Gru: Muôz 1 khơưv têk blôngx jâuz cangz trâul tưz nzuôr hur, juv lưx, uô kangz ntơưv muôz cuô đêx jơưr njaz nhênhv râuz bâu cênhz jâuz cangz trâul, ke cuô hâuk. Zôngv uô kangz pluôs nox 2 txus 3 jas.

+ Uô poz nzâu: Muôz 1g jâuz cangz trâul shơư 1g nha đam, chox môngl juv lưx, uô kangz ntơưv muôz buôz sâuv tơưr. Nhoz tuôz zưv 15-20 phut, nzuôr đu lus hur đêx txas. Iz tuôx zôngv 2 – 3 jas.

Los sis muôz jâuz cangz trâul nzuôr hur, uô kangz ntơư tuôr lưx tsu zuôr cuô, muôz cuô tsu ntơư plênhr flu, cênhz massage. Tso tuôz zưv sâuv tơưr haz nzuôr hur si tsuô tangs cis hnuz kangz. Uô 3 – 4 jas/tuânx.

+ Tso kuôr tơưr: Ciz kruôr 10g jâuz cangz trâul, tsâu hur đêx bâu muôx 10 phut, hâuk hlôngr đêx yuôx nax hnuz. Hâuk 10 hnuz.

+ Cinh nguêtx tsi siz luôs: Jâuz cangz trâul 40g, xur njiv 30g (oz zangv nuôr por lênhx nhôngl) tuôr zâu, liv hur đêx bâu chia txas, muôz iz ntiv cuô đêx yuôx, uô 2 jas hâuk iz hnuz, iz jas haauk 5 hnuz, hâuk uô ntêx jas muôx cinh 10 hnuz.

H'Mai (suckhoedoisong.vn)

1,186
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.