Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N’ha bô ngĭr ka

26/01/2018 14:02 G1T+7

Ăp ntil nau ntĭm dŏng n’ha bô ngĭr ka kan bư dak si săm nau ji:

N’ha bô ngĭr ka

+ Săm siĕk: Sŏk du mpang ti n’ha bô ngĭr ka tho ân kloh, kĭn ân hăch jêh rĭ sŏk dak ncho gâm ân khuh ndrel ma n’ha bô ngir ka, sŏk dak ngêt. Dŏng ngêt jêh sông 2 tâ tât 3 săm.

+ Săm Mŭn: Sŏk du gam n’ha bôr ngĭr ka lŭk lai ndrel du gam tơm nha đam, sŏk kĭn ân hăch, jêh rĭ đăp ta ntô săk. Ân kơt nĕ tâm 15 – 20 m’nĭt, jêh rĭ pach kloh dah dak. Bư kơt nĕ 2 tât 3 tâ du pơh.

Mô rĭ sŏk n’ha bô ngĭr ka tho ân kloh, jêh rĭ kĭn ân hăch iĕt sŏk dak, dŏng dak tă iĕt m’hĭng ta ntô săk, jêh rĭ he massage. Ân kơt nĕ tât ôi tau dŏng dak kloh pach măt. Bư kơt nĕ 3 tât 4 tâ du pơh.

+ Krăl ĕk: Wâr ân kro 10 gam n’ha bô ngĭr ka, trăm tâm dak duh tâm 10 m’nĭt, ngêt tâm ban ngêt dak trà ăp nar. Dŏng ngêt tâm 10 nar.

+ Nau ji ndul ta bu ur mô saơ tâm ban: Tơm n’ha bô ngĭr ka 40 gam, ngải cứu 30 gam (bar ntil n’ha aơ dŏng nse) juh ân hăch, iĕt ma dak duh ân n’dĭk, sŏk du siên dak ngêt, ngêt 2 tâ du nar, ngêt nao nao 5 nar, ngêt lor ma ji ndul tâm 10 nar.

H'Mai (suckhoedoisong.vn)

1,185
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.