Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Quảng Khê uănh trĕng, mât mray, pah kan uĕh nau kan bu nuyh âk năm

06/10/2016 11:06 G10T+7

Xă Quảng Khê (Dak Glong) gĕh 12 chị hội Bu nuyh âk năm đah 430 bu nuyh âk năm (60 năm lő ma ka lơ), tâm nĕ bon lan mpôl rnoi iê bu nuyh gĕh 155 bu ranh.

Tâm ăp năm lĕ lăn, ăp chi hội bu nuyh âk năm thôn 3, 4, 8, 11, 12 way ndâk ăp tâ rbŭn kan, âk chi hội rnglăp bu nuyh ranh mhe, ndâk njêng ntŭk krem prăk gơi dŏng tâm ăp ntil nau kan. Ăp chi hội n’hưch, ôp khâl, kơl bu nuyh ranh gĕh nau rêh jêr jŏk… Tâm lam xă gĕh 67 bu ranh lơ 80 năm dơi bu ndâk nau rbŭn m’ak năm âk, tâm nĕ, 8 bu ranh gĕh nau rêh o-ach dơi bu bư sam bŭt, gơi kơl prăk… Abaơ, hội gĕh 16 bu ranh hôm e pah kan tâm thôn n’hanh tâm xă; tâm nĕ, gĕh 4 bu ranh bư kô ranh thôn, 4 bu ranh pah kan ta mặt trận thôn. Bơh đah pah kan uĕh nô nau bu jao kan, âk bu ranh hôm pah kan uĕh ân ăp oh kon sau se tĕng kơt kan, krem nau mbên rêh, lâm ji ngot trŭnh o-ach, jêng bu nuyh pah kan bư mir jan ba blau.

Bu nuyh ranh bư kô ranh thôn, gĕh k’hưm jă đă bu nuyh bon lan ân nđâp neh bư trong hăn, ndâk njêng bon lan mhe

Bu nuyh ranh âk năm dơi bu ôp khâl, ân ndơ ta mông têt, nar rlu têh bri dak

Hồ Mai

801
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.